Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności
Strona główna / Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
1.1.   W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umów, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe.  Administrator jest Administratorem Danych  Osobowych.
1.2.   Dane Administratora Danych Osobowych pozwalające na jego identyfikacje są następujące: FIRMA RTEKO REMIGIUSZ LECHOWSKI, TOMASZ ZIĘCIK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w 58-508 Jelenia Góra, Wojanów 28B,  NIP 6112764384.
1.3.   Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych przekazanych przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z witryny oraz w trakcie zawierania lub wykonywania umowy w zbiorze danych administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym regulaminem w celu i na zasadach określonych w regulaminie. Użytkownik może wyrazić  zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od administratora  środkami komunikacji elektronicznej, w tym neewslettera.
1.4.   Dane osobowe przetwarzane są przez administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak w sytuacjach wskazanych w niniejszej części regulaminu niepodanie danych osobowych nie pozwoli administratorowi na wykonanie usługi względem użytkownika lub nie pozwoli sprzedawcy na zawarcie lub wykonanie umowy.

2. Zakres Zbieranych Danych
2.1.   Administrator zbiera dane osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania mowy, w trakcie wykonywania tej umowy oraz automatycznie podczas przeglądania witryny poprzez narzędzia jakimi dysponuje administrator.
Dane zbierane podczas rejestracji
2.2.   W celu uzyskania statusu użytkownika i następnie klienta  korzystającego z udogodnień posiadania własnego konta konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu email. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu e mail, może on stanowić daną osobową pozwalającą na identyfikację użytkownika.
2.3.   Istnieje również możliwość uzyskania statusu użytkowania i następnie klienta  bez własnego konta tj. bez podawania danych takich, jak adres email. Użytkownik bez zarejestrowanego konta nie ma możliwości korzystania z udogodnień takich jak na przykład historia transakcji.  Dane niezarejestrowanego użytkownika zbierane są tylko w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy oraz wydania towaru.
Dane zbierane podczas zawierania i wykonywania umowy
2.4.   Zawarcie umowy wymaga podania danych wymienionych w formularzu zamówienia, o którym mowa w postanowieniach punktu 1.3. i 1.4. regulaminu tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz danych dotyczące wybranej formy płatności. Ponadto podczas kontaktu z obsługą sklepu w celu wykonania umowy klient może być poproszony o podanie innych danych, nie wymienionych wyżej.
 Dane zbierane podczas procesu logowania
2.5.   Podczas procesu logowania w witrynie automatycznie zbierane są dane bezpośrednio jej dotyczące, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie mają charakteru danych osobowych.
2.6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez  Ciebie zakupów za pośrednictwem witryny.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
3.1.   Dane osobowe przekazywane przez użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na ich rzecz , w szczególności przesyłania za ich zgodą newsletera jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcji witryny , a w szczególności poprzez umożliwienie im zalogowania się i utrzymania kontaktu z użytkownikiem,  a także w celu zawarcia i wykonania umowy z klientem,  w celu wydania towaru oraz umożliwienia zapłaty za towar, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
3.2.   Ponadto klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych dostawcy, wyłącznie wtedy jeśli jest to niezbędne do wydania towaru zgodnie z treścią umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru klienta w umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.
3.3.   Ponadto Administrator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim tylko wtedy jeśli zezwalać na to będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

4. Zasady bezpieczeństwa
4.1.Administrator  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
- adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
- dokładne i aktualne,
- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
- bezpiecznie przechowywane,
- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
4.2. W celach zachowania wymogów bezpieczeństwa, zalecamy:
a) ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W       szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
b) wylogowaniu się ze strony po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna       przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”,         który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
c) zachowaniu loginu i hasła do konta klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek     osobom trzecim;
d) korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
e) korzystaniu z witryny sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone       oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
f) jeśli jednak korzystasz z Witryny Sklepu za  pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie       zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie       korzystała z komputera po Tobie.

5. Sposób kontaktowania się z Klientem
5.1. W trakcie wykonywania umowy, klient może otrzymywać od nas maile dotyczące wykonania umowy. Możemy również kontaktować się z          klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania umowy.
5.2. Jeżeli klient zapisał się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie go od nas otrzymywać      drogą mailową.

6. Zmiana danych osobowych przez Klienta
6.1. Użytkownik ma  prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania oraz zmiany oraz usuwania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z uprawnienia użytkownika do poprawienia oraz zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych, użytkownik powinien zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią sekcję (zmiana danych). Ponadto w celu zmiany poprawienia lub usunięcia danych osobowych użytkownik może również wysłać Administratorowi z adresu e mail wskazanego w formularzu rejestracji na adres poczty elektronicznej biuro@autoczesc.pl. odpowiednią prośbę. Jeżeli użytkownik nie uzyska oczekiwanej propozycji rozwiązania problemu związanego z ochroną prywatności, może on skontaktować się z administratorem listownie.
6.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż usunięcie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług zwalnia administratora z obowiązku świadczenia usług. Klient niezalogowany akceptuje, iż żądanie usunięcia danych niezbędnych do wykonania zawartej uprzednio umowy będzie traktowane jako odstąpienie od zawartej umowy.

7. Polityka dotycząca "cookies"
7.1  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu -  RTEKO REMIGIUSZ LECHOWSKI, TOMASZ ZIĘCIK SPÓŁKA CYWILNA
7.4  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
7.5  W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
7.6  W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies, wykorzystywane do niżej wskazanych celów:
a.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e.  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.7  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7.8  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
7.9  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
7.10 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Informacje końcowe
8.1. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności użytkowników, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej lub za pomocą mejla sklep@czescikaroseryjne.pl.
8.2 Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
8.3. Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich.
8.3. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej

Realizacja 2CD Multimedia